Een effectief gemeentelijk bestuur

Rolvastheid van Colleges van B en W, gemeenteraden, ambtelijke organisaties en gemeenschappelijke regelingen is van groot belang voor een goed functioneren van de gemeentelijke bestuurslaag.

Rik Buddenberg van Buddenberg Consultancy Rik Buddenberg van Buddenberg Consultancy Rik Buddenberg van Buddenberg Consultancy Rik Buddenberg van Buddenberg Consultancy

Mijn kennis en 27-jarige praktijkervaring wil ik beschikbaar stellen
om te zorgen dat voor diverse aandachtsgebieden van gemeenten
de spelregels van Good Governance in de praktijk worden toegepast.

Goed openbaar bestuur

Rik Buddenberg is 12 jaar burgemeester geweest van Pijnacker-Nootdorp. Midden 2014 ambieerde hij geen derde ambtstermijn. Hij wilde een nieuwe uitdaging. Via Buddenberg Consultancy wil hij zijn kennis en ervaring delen.
In totaal is hij 27 jaar actief geweest in het lokaal openbaar bestuur als raadslid, wethouder en burgemeester.

"Helaas heb ik in de loop der jaren ervaren dat de diverse spelers binnen het gemeentebestuur de neiging hebben om op elkaars stoel te gaan zitten. Met als onvermijdelijk gevolg fricties, irritaties en spanningen wat de effectiviteit van de gemeenten schaadt."